دارای گواهینامه iso 9001 در مدیریت کیفیتدارای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگاناز سازمان صنعت ، معدن و تجارتراه اندازی  خط جدید  تولید    "  مبلمان  اتاق کودک و نوجوان  "                       راه اندازی خط جدید  تولید  "  مبلمان اتاق کودک و نوجوان  "  مقالات

- طرز نشستن صحیح روی صندلی گردان در پشت میز کار ......................................chair user.pdf     

- انواع روکش های مصنوعی ، مزایا و معایب MDF؟.................................................mdf.pdf